گزارش تصویری، برگزاری جشن کمک راهنماها
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 08:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


جلسه مجازی هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 02:39 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه مجازی هماهنگی کمک راهنمایان شعبه بوشهر بخش همسفران با استادی سرکار خانم زهرا، نگهبانی همسفر نصرت و دبیری همسفر بتول با حضور اسیسانت محترم سرکار خانم آذر با دستور جلسه پرورش کمک راهنما در روز دوشنبه مورخ 99/2/22 رأس ساعت 15 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه هماهنگی کمک راهنمایان، کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


اوتی دارویی معجزه گر،کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 07:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

 جلسه هشتم از دوره هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی خانم ملیحه و نگهبانی خانم عفت و دبیری این‌جانب مرجان با دستور جلسه OT در روز دوشنبه 98/11/14 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


نظم و انضباط اساس یک زندگی موفق،کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 04:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )
جلسه هفتم از دور هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 به استادی خانم بتول و نگهبانی خانم عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام در روز دوشنبه 98/11/07 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


فرمان حرکت، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 03:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 به استادی خانم سپیده با نگهبانی خانم عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من در روز دوشنبه 98/10/30 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


مسیر عشق، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 24 دی 1398 ساعت 02:35 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره هفدهم سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 به استادی همسفر مرضیه با نگهبانی همسفر عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه هفته همسفر در روز دوشنبه 98/10/23 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


حس و حال خوب با ورزش،کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 12:49 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی بوشهر به استادی هم‌سفر شیما، نگهبانی همسفر عفت و دبیری این‌جانب همسفر ریحانه با دستور جلسه جهان‌بینی در ورزش در روز دوشنبه مورخه 98/10/9 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


کاشتن بذری نیکو، کارگاه‌ آموزشی خصوصی کنگره 60
چهارشنبه 4 دی 1398 ساعت 01:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )

جلسه اول از دور هشتم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 با دستور جلسه جشن گلریزان با استادی خانم طاهره، نگهبانی خانم مهناز و دبیری خانم زیبا روز دوشنبه مورخ 2/10/98 رأس ساعت  16 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


مسیر عشق و محبت، کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60
سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 09:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )

جلسه دوم از دور هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی خانم معصومه با نگهبانی همسفر عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه بنیان کنگره 60 در روز دوشنبه 98/09/18 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


انتقال علم، کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 08:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )
جلسه اول از دور هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی همسفر خانم سپیده، نگهبانی همسفر خانم عفت و دبیری این‌جانب خانم ریحانه با دستور جلسه نقش سی‌دی‌ها و نوشتن آن در آموزش در روز دوشنبه مورخ 98/09/11 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


پروسه زمان، کارگاه‌ آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 10:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دور شانزدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ بوشهر به استادی همسفر مرجان، نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری این‌جانب امیره با دستور جلسه DST و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها، در روز دوشنبه ۹۸/۸/۲۰ رأس ساعت ۱۶ در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


معرکه گیری یعنی دور شدن از هدف، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60
سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 09:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دور شانزدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ بوشهر به استادی همسفر نصرت، نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری این‌جانب امیره با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه‌گیری در روز دوشنبه ۹۸/۸/۱۳ رأس ساعت ۱۶ در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


ناامیدی معنایی ندارد، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60
سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت 09:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دور شانزدهم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی همسفر آمنه، نگهبانی موقت همسفر منیره و دبیری این‌جانب امیره با دستور جلسه وادی دوم و تأثیر آن روی من در روز دوشنبه ۹۸/۸/۶ رأس ساعت ۱۶ در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


بازسازی سیستم ایکس در پرتو آموزش جهان بینی،کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 23 مهر 1398 ساعت 08:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه نهم از دور شانزدهم از سری کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی بوشهر با استادی همسفر جواهر، نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری این‌جانب امیره با دستور جلسه سیستم ایکس در تاریخ 98/7/22 روز دوشنبه رأس ساعت شانزده در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،


کنگره مثل خورشید می‌ماند،کارگاه‌ آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )
جلسه هشتم از دور شانزدهم از سری کارگاه‌های آموزشی  خصوصی همسفران نمایندگی بوشهر  با استادی اسیستانت محترم سرکار خانم آذر، نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری این‌جانب امیره، با دستور جلسه جشن هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان روز دوشنبه مورخ 98/7/15 رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic