کشف حقیقت
سه شنبه 7 مرداد 1399 ساعت 02:51 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه دهم از دور هفتم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره ۶۰ مخصوص همسفران لژیون چهارم با کمک راهنمایی سرکار خانم بتول و با دستور جلسه وادی هفتم بخش اول با استادی خانم نجمه و دبیری اینجانب فاطمه رأس ساعت 17 و در تاریخ 99/5/6آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


به کارگیری نیروی درون
جمعه 3 مرداد 1399 ساعت 01:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه هشتم از دور ششم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60 ویژه همسفران لژیون 4 با کمک راهنمایی سرکار خانم بتول و استادی همسفر زینب و دبیری همسفر شیما با دستور جلسه کشتی در روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/2 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


قوانین الهی
پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه ششم از دور ششم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی همسفران لژیون چهارم با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه ژست به استادی همسفر فرشته و دبیری همسفر شیما در روز پنج‌شنبه 99/04/19 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


مشارکت مکتوب لژیون چهارم
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:49 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )
تعدادی از رهجویان لژیون شماره ۴ به کمک راهنمایی سرکار خانم بتول در خصوص دستور جلسه‌ی سی دی « فاصله » مطالبی را ارائه نمودند که به صورت مشارکت مکتوب تقدیم شما عزیزان می‌گردد:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشارکت مکتوب، لژیون شماره چهار،


آن کنیم که فرمان است.
جمعه 13 تیر 1399 ساعت 08:12 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه پنجم از دور ششم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی مخصوص همسفران لژیون شماره 4 با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه‌ وادی 6 بخش 2 با استادی خانم فاطمه و دبیری اینجانب شیما در روز پنجشنبه مورخ 99/4/12 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


فرمان عقل
سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 12:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه هفتم از دور هفتم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی مخصوص همسفران لژیون چهارم با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه‌ وادی 6 بخش 1 با استادی خانم شیما و دبیری اینجانب فاطمه در روز دوشنبه مورخ 99/9/4 رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


مشارکت مکتوب لژیون چهارم
جمعه 6 تیر 1399 ساعت 08:13 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

تعدادی از رهجویان کمک راهنمای محترم خانم بتول در خصوص دستور جلسه «یخبندان » مطالبی را ارائه نمودند که به صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می گردد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشارکت مکتوب، لژیون شماره چهار،


بافتن و یافتن
دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 08:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )
جلسه چهارم از دور هفتم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی همسفران لژیون چهارم با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه صوت با استادی خانم مریم و دبیری اینجانب فاطمه در روز دوشنبه و تاریخ 99/3/26 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


تعادل
سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 04:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه سوم از دور هفتم از سری کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60 لژیون چهارم با دستور جلسه خواسته درون با استادی خانم مهدیه و دبیری اینجانب فاطمه در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۰ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


نیروهای مکمل
جمعه 9 خرداد 1399 ساعت 01:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره ۴ با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه کج‌فهمی با استادی خانم عفت و دبیری اینجانب نجمه در روز پنجشنبه ۹۹/۳/۸ رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


تفکر یک نعمت خدادادی است
شنبه 3 خرداد 1399 ساعت 06:11 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دور پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی مخصوص همسفران لژیون شماره ۴ با کمک راهنمایی خانم بتول با دستور جلسه احمق‌ها با استادی خانم مریم و دبیری اینجانب نجمه در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۳/۱ رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


کنگره برای ما گردباد سبز است
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:23 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه اول از دور هفتم از سری کارگاه‌های آموزشی مخصوص همسفران لژیون شماره 4 با کمک راهنمایی خانم بتول با دستور جلسه یافتن راه به استادی خانم فریده و دبیری اینجانب فاطمه در روز دوشنبه مورخ 99/2/29 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


قدردان و قدر شناس باشیم
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:16 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دور ششم مخصوص همسفران لژیون 4 با دستور جلسه هفته راهنما و با استادی خانم فردوس و دبیری اینجانب حدیث در روز دوشنبه مورخ 99/2/22 رأس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


سیستم کائنات حساب و کتاب دارد
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 04:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دور پنجم مخصوص لژیون مجازی همسفران شماره ۴ با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه جابجایی مهره‌ها با استادی خانم مهدیه و دبیری اینجانب نجمه در روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ رأس ساعت ۱۸ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


اختیار و ارتعاش
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر مهدیه | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دور ششم مخصوص همسفران لژیون 4 با کمک راهنمایی خانم بتول با دستور جلسه صور پنهان با استادی خانم شیما و دبیری اینجانب حدیث در روز دوشنبه مورخ 99/2/15 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،




 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic