لذت پرواز
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 01:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

 جلسه‌ی چهارم از دور ششم مخصوص همسفران لژیون ۴ با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه بند محکم تر با استادی خانم شیما و دبیری اینجانب حدیث در روز دوشنبه رأس ساعت ۱۸ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


نیروهای تخریبی عاملی جهت رشد
جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 08:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی چهاردهم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه شمشیر در سنگ با استادی خانم نجمه و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ مورخ ۱۰/۱۱/۹۸ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


نگاه مثبت
شنبه 5 بهمن 1398 ساعت 03:49 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه لنگر کشتی را بکشید و با استادی خانم فردوس و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ و در تاریخ 98/11/3 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


تعادل در افکار و اندیشه
چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه اول از دور ششم مخصوص همسفران کنگره ۶۰ لژیون ۴ با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه روان چیست؟ با استادی خانم فردوس و دبیری این‌جانب حدیث در روز دوشنبه رأس ساعت ۱۸ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


با پذیرفتن رنج‌ها مقاوم می شویم
جمعه 20 دی 1398 ساعت 06:50 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی دوازدهم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه گردش آسمانی با استادی خانم فردوس و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ و تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


در جهت رسیدن به منبع روشنایی
شنبه 7 دی 1398 ساعت 10:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر راحله | ( نظرات )

جلسه‌ی دهم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه زوج فرد و با استادی خانم عفت و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنج‌شنبه در تاریخ ۵/۱۰/۹۸ رأس ساعت ۱۹ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


بذر های درونی
یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 01:53 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر راحله | ( نظرات )

جلسه هشتم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه حال خوش ۲ و با استادی خانم شیما و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ و در تاریخ ۹۸/۹/۲۱ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


کسب معرفت
شنبه 9 آذر 1398 ساعت 08:03 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه ششم از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه‌ی دیکتاتور کوچولو با استادی خانم آمنه و دبیری اینجانب مهدیه در روز پنجشنبه در ساعت ۱۹ و در تاریخ ۷/۹/۹۸ آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


شناخت صورت مسئله
شنبه 27 مهر 1398 ساعت 11:30 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی اول از دور پنجم مخصوص همسفران لژیون شماره چهار با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه‌ی اضافه‌وزن یک ۱، با استادی خانم عفت و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه، در ساعت ۱۹ و در تاریخ ۹۸/۷/۲۵ آغاز بکار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


خروج از ظلمت
شنبه 20 مهر 1398 ساعت 10:50 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی چهاردهم از دور چهارم مخصوص همسفران با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه سبزه‌ها و با استادی خانم فرشته و دبیری این‌جانب مهدیه در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ و در تاریخ ۹۸/۷/۱۸ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


مشارکت مکتوب؛ سی دی حال خوش 1
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 07:37 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

مشارکت اعضاء لژیون چهارم به کمک راهنمایی خانم بتول با دستور جلسه سی دی حال خوش 1

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


عملکرد لژیون شماره 4 لژیون کمک راهنما خانم بتول
شنبه 6 مهر 1398 ساعت 04:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

عملکرد لژیون شماره 4، لژیون کمک راهنما خانم بتول با دستور جلسه سی دی توهم دانش

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


عشق و ایمان واقعی
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 05:17 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی یازدهم از دور چهارم با کمک راهنمایی خانم بتول و دستور جلسه‌ی نخل با استادی خانم عفت و دبیری این‌جانب مهدیه در تاریخ 98/6/28 در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


رحمت خداوند
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 11:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دور چهارم مخصوص همسفران لژیون شماره 4 با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه‌ی بیگانه با استادی خانم فردوس و دبیری این‌جانب مریم در روز دوشنبه در تاریخ 98/6/25 و در ساعت 19 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،


کلام مناسب
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 04:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بتول | ( نظرات )

جلسه‌ی دهم از دور چهارم مخصوص همسفران لژیون شماره‌ی 4 با کمک راهنمایی خانم بتول و با دستور جلسه روابط حسنه و با استادی خانم فرشته و دبیری این‌جانب مهدیه در تاریخ ۲۱/۶/۹۸ در روز پنجشنبه و در ساعت ۱۹ آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شماره چهار،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو